WK System Szczecin - systemy alarmowe - tv przemysłowa - instalacje elektryczne

Szczecin ul. Jana Styki 1, tel. 91 48 73 024, 601 88 06 34

Centrala PC 1404

Centrala PC1404 firmy DSC jest najmniejszą centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest do stosowania w obiektach takich jak mieszkania, sklepy czy biura. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 4-liniowa konfiguracja PC1404 może zostać rozszerzona do 8 linii poprzez funkcję dublowania linii lub linii klawiaturowych. System może zostać podzielony na 1 podsystem i posiada rejestr 128 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane zarówno wszystkie klawiatury poprzedniej serii Power, jak i klawiatury serii PK55XX i LCD55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podsystemów, klawiatura ikonowa PK5501 oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej - ikonowa LCD5511 oraz diodowe PC1404RKZ i LED5511Z. W całym systemie może być podłączonych do 4 klawiatur. Każda klawiatura serii PK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.

Do systemu można podłączyć także dodatkowe moduły. Moduł PC5204 zawiera zasilacz systemowy 12V= o obciążalności 1A i cztery programowane wyjścia napięciowe PGM. PC5200 to moduł zasilacza w wersji bez wyjść programowalnych. Moduł wyjść PC5208 zawiera 8 programowalnych wyjść tranzystorowych o małej obciążalności prądowej.

Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia komunikowanie się centrali ze stacją monitorowania w formatach impulsowych oraz automatycznych Contact ID i SIA FSK. Istnieje także możliwość wykorzystania formatów transmisji takich jak: „Powiadomienie osobiste” lub „Linia prywatna” umożliwiających komunikowanie się centrali bezpośrednio z numerem telefonu użytkownika. Wszystkie centrale nowej serii Power posiadają identyczne zasady programowania, instalacji i obsługi jak w poprzedniej serii Power.

Przybliżony koszt montażu ,-
czas trwania montażu: około
WK System (W. K. Systemy Alarmowe)
ul. Jana Styki 1
71-138 Szczecin
tel. kom. 601 88 06 34
tel./fax 91 48 73 024